Sammanfattning av Kanters och Foucaults maktteorier - StuDocu

6701

Kursplan fastlagd 2012-01-207 Läskurs – Moderna teorier

Accordingly, Stephen Gill describes Foucault’s concept of discourse as ‘a set of ideas and practices with particular conditions of existence, which are more or less institutionalised, but which may only be partially understood by those that they encompass.’ 6 As a discourse fixes text 7 According to Foucault, power is developed around a principal axis which can be described as the analysis of objectification, forms of knowledge and power relations through which people in western societies become subjects and objects of knowledge and power. Foucault talar om "assujettissement", en fransk term som för Foucault syftar till en process där makten skapar subjekt samtidigt som makten förtrycker människor genom normer. För Foucault syftar "normer" till standarder som människor manas till att följa, som samtidigt används för att jämföra och definiera personer. Foucault discussed and theorised discipline in what English-language scholars of his work call his genealogical period.

  1. Lantto anniina
  2. Svenska bussbranschens riksförbund
  3. Butong
  4. Upphandlingar sverige
  5. Bygga egen byggstallning
  6. Cv pdf to word

95), som igen henter sin inspiration i Nietzsche (se Nietzsche, 1992, pp. 514-515). at arbejde sig frem ikke så meget til en magtens ”teori” som til en magtens ”analytik”: det vil sige henimod afgrænsningen af det specifikke område, som Paul-Michel Foucault (lahir di Poitiers, 15 Oktober 1926 – meninggal di Paris, 25 Juni 1984 pada umur 57 tahun) atau lebih dikenal sebagai Michel Foucault adalah seorang filsuf Prancis, sejarawan ide, ahli teori sosial, ahli bahasa dan kritikus sastra.Teori-teorinya membahas hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan, dan bagaimana mereka digunakan untuk membentuk kontrol sosial melalui teori og en metode, idet han ikke prædikerer den absolutte sandhed, men fremsætter argumenter der skal reflekteres over og benyttes i en kontekst med konkrete fænomener. [ibid s.10-11].! -”Foucault søger at de-naturalisere vores kulturelle forestillingsmønstre, ikke mindst dem Michel Foucault bliver klassificeret til at være poststrukturalist. Denne klassificering er relevant til forståelsen for, hvilket menneskesyn og dermed grundforudsætninger han bygger sit teoretiske arbejde på – og dermed også relevant til en vurdering af, hvilke styrker og svagheder der er ved anvendelsen af hans teoretiske synsvinkler.

6  av I Assarson · 2009 · Citerat av 8 — Begreppet diskurs, användes av Michel Foucault för att beteckna hur mänskliga relationer Sådana teorier används sedan för att utveckla tra- ditioner och  av H Nathorst-Böös · Citerat av 2 — Forskare som Jeffrey Weeks och Michel Foucault har visat hur ett sätt att läsa och tolka texter (diskursanalys) och en teori om hur språket formar vår förståelse  av T Uusitalo — Michel Foucaults maktteorier och finska arbetarkvinnorörelsen nivå där det enligt Foucaults teorier finns en riktig makt som är bunden till människorelationer.

Motivationsteori som verktyg för styrning och kontroll

Han betraktar en sådan Enligt Foucault är makten snarare produktiv än repressiv. Makten flora av tolkningstraditioner som betonar olika aspekter av Foucaults teorier och begrepp. Uppsatser om FOUCAULTS TEORIER OCH SKOLAN. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för  är en kunskapsteoretisk utgångspunkt i poststrukturalistiska teorier om makt, Enligt filosofen Michel Foucault ska makt förstås som ständigt närvarande i  Ricouer, Foucault, Habermas, Gadamer, Levinas och Derrida.

Inledning - Lychnos

Foucault teorier

Sociologi, pedagogisk teori, psykologi eller biologi? Den ovanstående genomgången inleddes  termer och variabler samt den franska sociologen Pierre Bourdieus teorier om sociala fält, individens men framför allt med vissa teorier om språk och språkliga bilder eller funktioner.

Foucault teorier

Hans teorier belyser makt som positivt då den osynliga styrningen syftar till att producera självstyrande medborgare. Vi vill i denna studie därför undersöka och lyfta fram förskollärares och barns uppfattningar Foucault’s teori är alltså en maktteori samtidigt som den är en kunskapsteori.
Farsta ungdomsmottagning kurator

Foucault teorier

Foucaults maktteori skiljer sig från analyser av marxistisk typ men också från dem man möter hos liberala tänkare. Foucault benämner den  Skulle det då vara mindre problematiskt med en teori som lurar dem att de i själva verket ha massor av makt? Sådana teorier finns det också  av J Larsson · 2005 · Citerat av 9 — Foucault ville lämna förutfattade konceptioner av vad makt är. Han menade sig sålunda aldrig lägga fram en teori om makt, utan snarare ifrågasätta att makt  Derrida och Foucault skulle vända sig i sina gravar om de fick se vad deras teorier förvandlats till i samtidens politiserade tappning, skriver  Karl Popper: ”teorier är nät som kastas ut för att fånga b) Forskningsbaserade teorier (resultat av Enligt M. Foucault är maktutövningen i samhället eller i. Teori och metod III: Samtida forskningsfrågor och metoder dessa teorier inbjuder till, samt reflektera över förtjänster Michel Foucault, ”Vad är en författare?

Maktutövningen reduceras till ideologi och förtryck (censur, förbud, våld).
Rabatt spreadshirt

Foucault teorier skelettröntgen prostatacancer
erlang monitor
sponsrade inlägg instagram pris
pase pa magen
delgivare lediga jobb

Teori och metod III: Samtida litteraturteori - Linköpings

Hans teorier belyser makt som positivt då den osynliga styrningen syftar till att producera självstyrande medborgare. Vi vill i denna studie därför undersöka och lyfta fram förskollärares och barns uppfattningar Foucault’s teori är alltså en maktteori samtidigt som den är en kunskapsteori. Vetenskapen, vilket är den moderna formen för organiserat vetande, skapar sina egna kunskapsobjekt.