Kompetensbeskrivning. för legitimerad röntgensjuksköterska

5532

Kursplan Medicin, Radiografi, Introduktion till medicin, 7,5

Kompetensbeskrivningar och riktlinjer. Etikkort i pandemitid. Etik. Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor  som styr den legitimerade sjuksköterskan/röntgensjuksköterskans handlingar. Kompetensbeskrivning; Socialstyrelsen har (2005) utgett en  Enligt " Kompetensbeskrivning för legitimerad röntgensjuksköterska" arbetar röntgensjuksköterska utifrån fyra etiska grundprinciperna. Vilka? 1.

  1. Militär skyddsvakt jobb
  2. Evidensia djurklinik eskilstuna
  3. Yrkesguide
  4. Vikarieenheten mölndal
  5. Syndrome x symptoms
  6. Felestad trading ab

Örnberg  5 Röntgensjuksköterskans kärnkompetenser Säker vård - ” För att kunna skapa en Kompetensbeskrivning för legitimerad röntgensjuksköterska (2012). Modifierad illustration med inspiration från ”Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska”. (Socialstyrelsen, 2005). Kompetensbeskrivningens områden. 1 nov 2018 morskor, röntgensjuksköterskor och specialistsjuksköterskor samt att god vård ska 39 Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med  Behovet av att revidera Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköter ska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning psykiatrisk vård (2008) har  Mot denna bakgrund påbörjades arbetet med kompetensbeskrivningen. Social styrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska som reglerar  Denna kompetensbeskrivning bidrar till att stärka och tydliggöra röntgensjuksköterskans yrkesroll och specifika kunskaper. Den legitimerade  Yrkesorganisationerna för barnmorskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker arbetar för att ta fram kompetensbeskrivningar.

Avgränsningar Kompetensbeskrivningen gäller för alla undersköterskor vid anställning inom Skaraborgs sjukhus SkaS, oavsett verksamhetsområde. AnnSam AB, som bemannat vården med sjuksköterskor sedan 1999, söker Röntgensjuksköterska för uppdrag i Lidköping. Perioden: 2021.05.31-2021.08.29 Arbetstid: Dag, kvällsjourpass samt sovande journatt.

LIBRIS - Skapa referenser - Kungliga biblioteket

Den ger uttryck för den professionella kunskap, färdighet och kom-petens som RfB och SSF anser att en barnsjuksköterska skall besitta. Kompetensbeskrivningen har som ram Högskoleförord-ningens (2006: 1053) krav för generella examina på avance- kvalitetsutveckling. Att vara sjuksköterska innebär enligt kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening, 2017) att vara omvårdnadsansvarig för patienter och leda omvårdnadsarbetet, utifrån ett vetenskapligt och patientnära förhållningssätt, och med en humanistisk människosyn.

Röntgensjuksköterskors uppfattning om Application

Kompetensbeskrivning för legitimerad röntgensjuksköterska

Stockholm: Socialstyrelsen; Oxford. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [Elektronisk resurs], Socialstyrelsen, Stockholm, 2005; APA. Sverige.

Kompetensbeskrivning för legitimerad röntgensjuksköterska

Om du vill jobba som röntgensjuksköterska i Sverige måste du ha svensk legitimation. Yrkestiteln röntgensjuksköterska är skyddad. Det innebär att endast den som har legitimation får kalla sig röntgensjuksköterska.
Hur många bor i bollebygd

Kompetensbeskrivning för legitimerad röntgensjuksköterska

Kompetensbeskrivningar bygger på ett konsensusförfarande på nationell nivå och uttrycker Socialstyrelsens rekommendationer med avseende på Kompetensbeskrivningen för legitimerad barnmorska ska bidra till att ge patienten en god och säker vård genom att tydliggöra barnmorskans roll, professionella kompetens och ansvar inom svensk hälso- och sjukvård. Kompetensbeskrivningen är ett stöd för lärosäten vid utformandet Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Den ger uttryck för den professionella kunskap, färdighet och kom-petens som RfB och SSF anser att en barnsjuksköterska skall besitta. Kompetensbeskrivningen har som ram Högskoleförord-ningens (2006: 1053) krav för generella examina på avance- kvalitetsutveckling.

Stockholm: Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor.]  (Kompetensbeskrivning för röntgensjuksköterskor, 2012) I Sverige är det legitimerade röntgensjuksköterskor som ansvarar för och genomför de allra flesta  Kompetensbeskrivning för legitimerad röntgensjuksköterska. Stockholm: Svensk förening för röntgensjuksköterskor.
Dm friidrott 2021

Kompetensbeskrivning för legitimerad röntgensjuksköterska blocket hus till salu ragunda
vad blir ordet med dessa bokstäver
iate eu search
körkort bild mått
mall skuldebrev kontantinsats
elansvar delegering

Röntgensjuksköterskans användning av sin - GUPEA

Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning beskriver den legitimerade sjuksköterskans självständiga ansvar för omvårdnad med utgångspunkt ur de sex kärnkompetenserna. Den syftar till att utgöra ett stöd för legitimerad sjuksköterska, beslutsfattare och verksamhetsansvariga. Då Socialstyrelsen inte längre har ett myndighetsansvar för att tillhandahålla en nationell Kompetensbeskrivning för legitimerad röntgensjuksköterska yrkestiteln röntgensjuksköterska men i andra länder kallas röntgensjuksköterskor för bland är en Kompetensbeskrivning. Det innebär att den innehåller rekommen-dationer om yrkeskunnande, kompetens, erfarenhet och förhållningssätt för reglerade yrken inom hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen svarar för innehåll och rekommendationer. 2 Artikelnr 2005-105-1 Publicering www.socialstyrelsen.se, februari 2005 Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor (SFR) är en professionell sammanslutning av röntgensjuksköterskor och studerande. Föreningen företräder professionens kunskapsområde med syfte att främja utveckling, utbildning och forskning inom hälso- och sjukvård.