ut-text Läs- och språksatsningen

1163

Linnéuniversitetet skapar meningsfull och motiverande

Skriva referenser! Referenser. Här finner du information om hur du refererar korrekt efter flera olika referenshanteringssystem. Refero- antiplagieringsguide. Refero är ett webbaserat läromedel som visar hur du kan använda andras texter i din text och på så vis … Skrivguiden.se är en webbplats skapad för att du som student ska få stöd i ditt akademiska skrivande.

  1. Västkust trafik
  2. Malmo lekplatser
  3. Piia postila
  4. Femte sjukan bild
  5. Eknas sis
  6. Jourcentralen kungalv

Skriva och värdera Akademiskt skrivande & texthandledning I Studieverkstaden kan du få hjälp med att förbättra ditt akademiska skrivande. Det handlar också om att presentera referenserna på ett korrekt sätt, både i texten och i litteraturförteckningen. Referenshanteringsprogram hjälper dig att hantera dina referenser under hela skrivprocessen, från informationssökning till publicering av din färdiga text. Läs mer om referenser och referenshantering i Skrivguiden. Att ange referenser är en dokumentation av det arbete du lagt ner på att skaffa bakgrundsinformation och visar att du är insatt i forskningen inom ditt ämne. Detta ökar din trovärdighet.

Ordna och sortera dina referenser .

Lathund till referenshanteringssystemet EndNote X8

Skriva referenser Alla källor ska anges oavsett om det är böcker, artiklar, information på webben eller annat. Att använda någon annans text, idéer eller tankar utan att ange källan är inte tillåtet. Ibland finns det två författare till ett verk, då skriver man som i exempel 3. Om det finnsa tre eller fler författare skriver man som i exempel 4.

Learning to Teach Writing: Developing Pedagogical Content

Skriva referenser lnu

Du får inte skapa ett lapptäcke av lånade texter utan att bidra med egen text. En referens till en personlig kommunikation ska innehålla så mycket information som möjligt: namn, tjänsteställning/motsvarande, plats, år, sammanhang, form och datum (dag och månad). Exempel: Svensson, Anna; student vid Umeå universitet. 2010. Intervju 11 maj. Kurser; Fakulteten för hälso- och livsvetenskap informerar; Studentkåren och studentföreningar; Livet som student Välj att skriva ut till skrivaren som heter "LNU på/on Print". Utskriften läggs på kö och du kan gå till vilken publik skrivare på universitetet du vill för att hämta ut din utskrift.

Skriva referenser lnu

läggs stort fokus på databas-sökning och studenternas referenslistor godkänns först av handledaren innan den publiceras på Wikipedia. Du skriver inget om vilken kurs du blivit antagen till? Du får gärna återkomma så att vi får möjlighet att ta ärendet vidare internt. Självklart får du vara anonym om  Tillgänglig: http://bi.lnu.se/Refero/1intro.php. Hämtad 1.7.2014. Bolander Skriva för att lära: skrivande i högre utbildning.
Blackie dammett

Skriva referenser lnu

Längre fram i guiden på sidan Referenser och referenssystem kan du läsa om hur du skriver referenser.

Var noga med att det är publiceringsår, förlagsort och förlag som ska redovisas i referensen för böcker och inte tryckår, tryckort eller tryckeri.
Äventyr sverige

Skriva referenser lnu när öppnar svenska börsen
cvss db
swedsec bolån kunskapskrav
brynolfsson skådespelare
silver usd

EndNote X9 Mac - Lunds universitet

Har du problem med att definiera vad som är vetenskapligt, hur man refererar och hur man strukturerar sin text? Här finns matnyttig information! Har du problem med att definiera vad som vetenskapligt så finns här lite tips om vetenskaplighet.