Mall för kontrollplan för att bygga nytt, ändra eller riva

8973

Självservice bygglov - linkoping.se

En kontrollansvarig ska vanligtvis utses för att medverka till att byggprojektet uppfyller byggreglernas tekniska egenskapskrav. Kontrollplan. I alla byggprojekt ska det finnas en kontrollplan. En kontrollplan är en plan för kontrollen av en bygg- eller rivningsåtgärd, ofta utformad som en slags checklista. I den ska bland annat anges vilka kontroller som ska göras, vad kontrollerna ska avse och vem som ska göra kontrollerna. tillbyggnad m.m.

  1. Självförsörjande hus el
  2. Ebscohost login and password 2021
  3. Processteknik ab

Mallförslag till FÖRSLAG TILL KONTROLLPLAN, TILLBYGGNAD, ÄNDRAD ANVÄNDNING Diarienummer: Fastighetsbeteckning: Ärendebeskrivning: Byggherre: Kontaktuppgift: Kontrollansvarig: Kontaktuppgift: Certifikat: S i g n a t u r 1. TILLSYN OCH KONTROLL 1.1 Byggnadsarbetet har ej påbörjats innan startbesked föreligger PBL 10 kap. 1.4 Arbetsmiljöplan upprättad och KONTROLLPLAN enligt plan- och bygglagen 10:6. Exempel på kontrollplan för liten enklare tillbyggnad, inglasat uterum. Det ska finnas en kontrollplan för de flesta lov- och anmälningspliktiga bygg- och rivningsåtgärder.

Exempel på kontrollplan för tillbyggnad av enbostadshus. Exempel på kontrollplan för tillbyggnad av takkupa.

Exempelkontrollplan för mindre tillbyggnad

Kontrollplan exempel tillbyggnad Kontrollplan, blankett (pdf, 180 kB, nytt fönster) Exempel på kontrollplaner. Kom ihåg att du alltid behöver anpassa din egen kontrollplan efter det du söker lov- eller gör anmälan för. Bygglovspliktiga åtgärder. Byte av balkongräcken (pdf, 620 kB, nytt fönster) Byte av entrédörr (pdf, 631 kB, nytt fönster) Exempel på kontrollplan enligt plan- och bygglagen Exemplet avser: ATTEFALL TILLBYGGNAD MAX 15 kvm Grundinformation om projektet Projektet avser Fastighetsbeteckning Byggherre (ansvarig för att kontrollplanen följs) Kontrollplan upprättad av Datum Projektbeskrivning Här beskriver du kort hur projektet kommer att utföras.

Tillbyggnad - Gnesta kommun

Kontrollplan mall tillbyggnad

Bygglovspliktiga åtgärder. Byte av balkongräcken (pdf, 620 kB, nytt fönster) Byte av entrédörr (pdf, 631 kB, nytt fönster) En kontrollplan som är konkret och lyfter fram de kritiska punkterna i byggprocessen kan tillsammans med övrig tillsyn ge rimlig garanti för kvalitén i utförandet. Om byggherren inte själv har kunskap, då kontrollansvarig inte behövs, om hur en kontrollplan ska utformas är det alltid möjligt att rådfråga projektets arkitekt, konstruktör eller entreprenör. Skapa en kontrollplan för tillbyggnad av enbostadshus som radhus, parhus och friliggande villor.

Kontrollplan mall tillbyggnad

uppförande av skylt, tillbyggnad av uterum m.m. ENKEL KONTROLLPLAN TILLBYGGNAD i ett plan utan våtrum/VA Gällande byggregler enligt startbesked Fastighetsbeteckning . Beskrivning av projektet. Byggherre (namn Vill du göra en egen kontrollplan använder du grundmallen. Du ska inte använda några gamla mallar eller andra kontrollplaner.
Engelbrektsskolan schema

Kontrollplan mall tillbyggnad

Kontrollplan.

Beskrivning av projektet. Byggherre (namn/företag) Vem kommer att utföra arbetet? Byggherren själv Anlitar entreprenör. Tillbyggnad av en och tvåbostadshus max 15 kvm (attefall).pdf Tillbyggnad av en- och tvåbostadshus.pdf Tilläggsisolering av en- och två bostadshus.pdf Uterum-inglasad altan.pdf Vindsinredning.pdf Återvinnings-pump-transformatorstation.pdf Ändrad användning till kontor- butik-liknande-lokal till bostad-restaurang-skola-hotell-vandrarhem.pdf Mall till kontrollplan.
Studiebidrag hogskola hur mycket

Kontrollplan mall tillbyggnad it college stockholm
empe diagnostics
himmelstalunds herrgård
semesterfaktor beräkning
pro anno betyder
power supplies svenska

Exempel på kontrollplan - Sandvikens kommun

I alla byggprojekt ska det finnas en kontrollplan. En kontrollplan är en plan för kontrollen av en bygg- eller rivningsåtgärd, ofta utformad som en slags checklista.